Ambroziak Radzisław Henryk

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [A...
  4. /
  5. Ambroziak Radzisław Henryk

Ambroziak Radzisław Henryk, ks. – dr teologii, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego od 30.12.1986 do 1.08.1998, kapelan Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej. Urodzony 22 maja 1938 roku w Łętownicy (parafia Andrzejewo). Syn Antoniego i Janiny z domu Chmielewskiej. Wyświęcony na kapłana 3 czerwca 1962 roku w Łomży przez bp. A. Mościckiego. Wikariusz: od 30.06.1962 r. – Zawady, od 20.10.1962 r. Lubotyń. 1964 – 1967 studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 9.09.1967 r. – wikariusz  parafii Lubotyń. W okresie 1.09.1970 – 2.12.1973 – prefekt alumnów i profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży; 1970-1973 zastępca referenta wydziału katechetycznego i wizytator punktów katechetycznych;  1973-1976 studia na papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie;  25.09.1976-1.09.1982 profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży i kierownik referatu katechetycznego kurii;  25.11.1976 r. – diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców;  1979 – 1985 egzaminator posynodalny; 1.12.1985 r. wikariusz w parafii św. Michała Archanioła w Łomży (zlecono budowę nowego kościoła); oraz od 1.12.1985 r. – tymczasowy administrator parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży. Od 24.11.1986 – kapelan Jego Świątobliwości; od 22.09.1990 członek diecezjalnego komitetu organizacyjnego do spraw wizyty papieża w Łomży; 29.06.1991 – kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej; od 7.12.1992-1.08.1998 wicedziekan dekanatu Michała Archanioła. 26.05.1995 zlecono mu budowę kaplicy tymczasowej przy ul. Zawadzkiej w Łomży. W okresie od 1.08.1998 – 1.08.2005 – proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini; od 1.08.1998 – 1.08.2005 – wicedziekan dekanatu Ostrów Mazowiecka Wniebowzięcia NMP. 1 sierpnia 2005 biskup zlecił księdzu prałatowi troskę o apostolat Miłosierdzia Bożego ze szczególnym zaangażowaniem w kapłańską pracę na rzecz chorych.  Ksiądz prałat spełnia swoją misją m.in. poza granicami kraju.