Socha Adam Jerzy

Socha Adam Jerzy – dziennikarz, publicysta. Urodził się 21 II 1955 w Młynarach k. Elbląga. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (1982).10 XI 1980 uczestnik manifestacji w Warszawie w związku z rejestracją „S”; VI 1981 – XI 1985 dziennikarz tygodnika „Kontakty” w Łomży, reporter specjalizujący się w problematyce społecznej, współpracownik „Sensu” – pisma Oddziału NSZZ „Solidarność” w Łomży; publicysta „Tygodnika Solidarność”, wysłannik „Kontaktów” na I Krajowy Zjazd Delegatów. 1984-1985 członek SD PRL. W 1985 laureat ogólnopolskiego konkursu im. Bruna dla młodych dziennikarzy. XI 1985 – 1986 redaktor „Dziennika Pojezierza” w Olsztynie, 1986-1988 „Tygodnika Kulturalnego”; w IV 1988 uczestnik strajku w Hucie im. Lenina, 1 V 1988 zatrzymany tamże przez SB, zwolniony z pracy, relację ze strajku opublikował w podziemnym piśmie „Pomost”; 1 VI 1988 – 30 IX 1989 dziennikarz dwutygodnika katolickiego archidiecezji warmińskiej „Posłańca Warmińskiego”, cenzura nie dopuściła jego tekstów do druku; w VIII 1988 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; w 1988 współorganizator (wraz z Jerzym Szmitem i Erwinem Krukiem), następnie przewodniczący nielegalnego stowarzyszenia Olsztyński Klub Obywatelski; XII 1988 – XII 1989 redaktor trzech ostatnich numerów olsztyńskiego pisma konserwatywno-liberalnego „Inicjatywy Warmińskie”, także autor, współpracownik podziemnego „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”; przesłuchiwany przez SB, szykanowany; w 1989 uczestnik nielegalnego walnego zjazdu zdelegalizowanego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie.  1989-1990 redaktor nacz. pisma „Rezonans”, w 1991 założyciel, do 1991 prezes pierwszej Społecznej SP w Olsztynie, 1991-1992 redaktor naczelny „Gazety Współczesnej”, 1992-1995 ponownie prezes Społecznej SP w Olsztynie; 1993-1994 autor projektu i redaktor naczelny „Gazety Warmińskiej”, od 1 V 1994 w redakcji „Super Expressu” w Warszawie; w 1998 z-ca redaktora naczelnego „Super Expressu” w Warszawie, 1998-1999 autor ogólnopolskiej kampanii „Stop pijanym kierowcom” (nagroda Ministra Zdrowia), 1999-2000 redaktor naczelny „Kuriera Porannego” w Białymstoku, 2001-2008 z-ca redaktora naczelnego „Dziennika Łódzkiego”, publicysta miesięcznika regionalnego „Debata” w Olsztynie; w 2004 pomysłodawca, następnie realizator ogólnopolskiego programu „Szkoła bez przemocy” pod patronatem Prezydenta RP. Autor książek: Jedwabne życie (Łomża 1990), Spałem z Tymińskim (Białystok 1991). W IX 1984 rozpracowywany przez RUSW w Braniewie w ramach SOS krypt. Markietanka; 16 XII 1985 – 27 X 1986 przez Wydz. III WUSW w Olsztynie w ramach SOS krypt. Laureat; przez Wydz. IV WUSW w Olsztynie w ramach KE krypt. Reporter. (Piotr Kardela)