Filipkowski  Marian

Filipkowski  Marian  – bibliotekarz i nauczyciel, promotor wydawnictw łomżyńskich w Olsztynie. Marzył o zawodzie adwokata, a uwiodło go bibliotekarstwo. Tytuł magistra pedagogiki ze specjalizacją bibliotekarską uzyskał na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1959-2001 pełnił funkcję kierownika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Grajewie i Braniewie (inicjator Braniewskich Dni Literatury Regionalnej, znanych w kraju). Emerytowany dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Olsztynie. Przyjaźni się z wieloma znanymi pisarzami. Współpracował z Biblioteką Kongresu w Waszyngtonie i Biblioteką Narodową w Wilnie. Był m. in. radnym m. Olsztyna. Pełnił kilka społecznych funkcji. Przez sześć kadencji przewodniczący Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie,  przez dwie kadencje członek Zarządu Głównego SBP, (obecnie członek Sądu Koleżeńskiego ZG SBP),  prezes Rady Zakładowej ZNP w Olsztynie, kierownik wojewódzkiego zespołu konsultantów ZW TWP, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Autor ponad 150 artykułów. Odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury. Laureat nagrody państwowej III stopnia im. Heleny Radlińskiej, trzech nagród I stopnia Ministra Edukacji Narodowej. Jego nazwisko znalazło się w trzech słownikach regionalnych. Trochę  podróżował po świecie (m. in.: USA, Rosja, Ukraina, Jugosławia).  Ma dwie córki: Marię Jolantę (doc. dr hab. Polskiej Akademii Nauk,  stypendium naukowe w USA) i Jadwigę  (lekarz wet)