Jankowski Stanisław

Jankowski Stanisław (1911-2011) – wybitny nauczyciel, konspirator, zasłużony organizator oświaty łomżyńskiej. Urodził się 16.10.1911 r. w Czaplicach w gminie Łomża. We wrześniu 1918 roku powstała tam szkoła podstawowa, w której rozpoczął naukę siedmioletni Stanisław. Po złożeniu egzaminu wstępnego został uczniem Seminarium Nauczycielskiego w Łomży przy ulicy Stacha Konwy.  Po otrzymaniu dyplomu ukończenia szkoły rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Konarzycach. Pracował tam cztery lata i jako nauczyciela etatowego mianowano Go kierownikiem szkoły w Ptakach, gdzie pobudował szkołę od podstaw. Po trzech latach Stanisław Jankowski został kierownikiem szkoły w Drogoszewie. Gdy wybuchła wojna, wrócił do Czaplic i zajął się prowadzeniem gospodarstwa, gdyż jego brat został powołany do wojska. W okresie okupacji sowieckiej uczył potajemnie dzieci wiejskie języka polskiego. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Polski został członkiem tajnej organizacji wojskowej, jako łącznik. Nadal potajemnie uczył dzieci w Drogoszewie i Czaplicach. Po wyzwoleniu w 1945 roku Stanisław Jankowski zgłosił gotowość podjęcia pracy pedagogicznej. W czerwcu 1945 r. był współorganizatorem księgarni „Oświata”, która mieściła się przy ul. Giełczyńskiej (czerwony budynek) i został wybrany jej prezesem. Sprowadzał podręczniki i potrzebne materiały z Warszawy. Otworzył filię księgarni w Zambrowie i Jedwabnem oraz dwa sklepy spożywcze. Głównym celem jego działalności było wykupienie domu przy ul. Sadowej, który został całkowicie zburzony w czasie wojny, w celu wyremontowania go dla potrzeb Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nauczyciele z Łomży i powiatu na prośbę pana Jankowskiego oddali jedną pensję na odbudowę nabytego domu. Prace budowlane rozpoczęto w 1946 roku. W listopadzie 1947 r. odbył się Zjazd Powiatowej Rady Zakładowej ZNP, na którym Jankowski został wybrany przewodniczącym. W sprawach związkowych pomagał mu Tadeusz Czajkowski i Helena Klimaszewska. W 1948 roku na prośbę Stanisława Jankowskiego przyjechali do Łomży przedstawiciele ZG ZNP, którzy po zapoznaniu się z prowadzonymi pracami remontowymi, zdecydowali o dofinansowaniu budowy domu sumą 300 tysięcy złotych. W 1949 roku księgarnię „Oświata” upaństwowiono i powstał „Dom Książki”, który mieści się w budynku przy ul. Sadowej do dziś. W tym czasie Stanisław Jankowski pełnił funkcję prezesa Oddziału ZNP w Łomży i uzupełniał swoje wykształcenie w Wyższym Instytucie Pedagogicznym w Warszawie, który ukończył w roku 1950. Z nakazem pracy Ministerstwa Oświaty został wizytatorem szkół podstawowych województwa bydgoskiego, gdańskiego i łódzkiego. Zamieszkał w Warszawie. Po roku awansowano go na naczelnika wydziału prezydialnego w Gabinecie Ministra Oświaty. Po przejściu na emeryturę w 1977 roku pracował z dziećmi pracowników ambasady. Przez wszystkie lata pracy zawodowej w Warszawie aktywnie uczestniczył w życiu związkowym. Przez dwa lata był przewodniczącym Rady Zakładowej ZNP i dwa lata zastępcą w Ministerstwie Oświaty. Po ukończeniu 80 lat zrezygnował z działalności i wrócił na stałe do rodzinnej Łomży – na ul. Sadową 6. Wstąpił do Sekcji Nauczycieli Emerytów i Rencistów, działającej przy Oddziale ZNP w Łomży. Aktywnie uczestniczył we wszystkich zebraniach i uroczystościach Sekcji prawie do końca swoich dni. Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką ZNP, medalem „Za Szczególne Zasługi dla ZNP”. Stanisław Jankowski zmarł 17 stycznia 2011 roku w wieku 99 lat i 3 miesięcy. Pochowany został na cmentarzu parafialnym przy ul. Kopernika w Łomży.