9 Marca

Rok

1009 – święty Brunon z Kwerfurtu wraz ze współtowarzyszami poniósł męczeńską śmierć w okolicy Wizny

1861 – w Łomży zaczęto zbierać podpisy pod „adresem hołdowniczym” do cara

1935 – otwarto przy ulicy Dwornej 16 skład materiałów aptecznych i farb oraz przyborów fotograficznych pod firmą  Tadeusza Kalisza

1946 – została ponownie uruchomiona elektrownia miejska

2006 – zmarła w Warszawie Hanka Bielicka