Chrzanowski Mariusz

Chrzanowski Mariusz – prezydent miasta Łomży od 9 grudnia 2014 roku. Urodził się 25 września 1984 r. w Łomży. W latach 1999 – 2003 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2003-2008 studiował prawo, a w latach 2006-2009 europeistykę. Na tej samej uczelni rozpoczął studia doktoranckie o specjalności prawo konstytucyjne. We wrześniu 2014 r. otworzył przewód doktorski. Od ośmiu lat zasiadał w Radzie Miejskiej Łomży. W swojej pierwszej kadencji był przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, zaś w ostatniej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady. Ostatnio pracował w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Jako prezydent miasta Łomży za jedno z najważniejszych osiągnięć uważa wprowadzenie Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny (2015); zaangażowanie w rozwój szkół i przedszkoli (promocja zdrowego odżywiania, uruchomienie pieców konwekcyjnych w placówkach oświatowych) od 2015; rozwijanie przemysłu rolno-spożywczego od 2015; inwestycje drogowe od 2015; dofinansowania zewnętrzne na inwestycje miejskie od 2015; wprowadzenie samorządowego becikowego oraz wyprawek dla nowonarodzonych dzieci 2016; wprowadzenie Łomżyńskiej Karty Seniora i bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla osób 60+ (2017). Należy do Związku Sybiraków oraz Stowarzyszenia Civitas Christiana. Jest laureatem nagrody „Gołąb Nadziei” (2016) przyznawanej przez Spees Media Group. Uhonorowany Złotą Odznaką  Za Zasługi dla Związku Sybiraków (2016); złotą odznaką Za Zasługi na Rzecz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków (2017); medalem Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów Politycznych (2017). Żonaty, dwoje dzieci: syn i córka.