Zieliński Henryk

Zieliński Henryk (1931-2005) – nauczyciel, zasłużony dla oświaty łomżyńskiej. Urodził się 5 marca 1931 roku w Łomży. Od listopada 1949 r. do 31 września 1951 r. pracował w Domu Harcerza w Łomży jako instruktor działu technicznego. Absolwent Liceum Przemysłu Drzewnego (1951). Ukończył studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu na Wydziale Technologii Drewna, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Wiele lat poświęcił aktywności w łomżyńskim harcerstwie. 15 października 1956 r. rozpoczął pracę w Zespole Szkół Drzewnych jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. 1 września 1971 r. został dyrektorem Pedagogicznej Szkoły Technicznej, a 1 września 1973 r. – dyrektorem Zespołu Szkół Drzewnych. W 1974 r. otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania III stopnia, Order Sztandaru Pracy II klasy (1975), Złoty Krzyż Zasługi oraz Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984). W szkołach drzewnych pracował 35 lat, z czego 20 nimi kierował.  Organizował Ochotnicze Hufca Pracy oraz praktyki zagraniczne dla młodzieży. Włożył wiele pracy w rozbudowę warsztatów szkolnych i remonty szkoły. W latach 1966 – 1971 był dyrektorem Technikum Budowlanego w Łomży. Z inicjatywy dyrektora Zielińskiego uczniowie technikum pod koniec października 1968 r. „w czynie społecznym” zbudowali na stadionie miejskim trybuny, umożliwiające fanom piłkarzy ŁKS-u w sposób cywilizowany oglądać mecze piłkarskie, o czym do dziś pamięta wielu wdzięcznych kibiców. W 1971 r. Henryk Zielińskie ponownie został dyrektorem Zespołu Szkół Drzewnych, skąd odszedł na emeryturę w 1991 roku. Zmarł 6 września 2005 r. po ciężkiej chorobie. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Kopernika w Łomży. (Za: „Z życia szkoły w latach 1989-2004”, Łomża 2004.)