Abramowicz Jan

Abramowicz Jan (1906-1945) – zasłużony nauczyciel Ziemi Łomżyńskiej. Urodził się 30 stycznia 1906 r. w Wierciszewie w pow. Łomżyńskim. Po ukończeniu seminarium Nauczycielskiego w Łomży pracował jako nauczyciel w Turośli, a następnie w Czarni (kierownik szkoły) i w Troszynie. W czasie II wojny światowej działał w Armii Krajowej. W 1943 roku aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu w Gross Rosen (nr obozowy 42450). Zamordowany w 1945 r.