Kluczek Mirosława

Mirosława Kluczek – urodzona 26 maja 1954r. Zastępca Prezydenta Miasta Łomży w latach 2010-2014, zajmująca się sprawami społecznymi, sportem, oświatą i kulturą.

Pedagog, instruktor ZHP, społeczny kurator sądowy, wicedyrektor PG 3 w Łomży w latach 2000-2006.

Od lat pracuje społecznie na rzecz mieszkańców Łomży, m.in. w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, gdzie aktualnie jest członkiem Zarządu Oddziału i członkiem Prezydium Zarządu Głównego TPZŁ.