1 Września

 

Rok

1791 – odbyła się w Łomży uroczystość zaprzysiężenia Konstytucji 3 Maja przez łomżyńskich mieszczan i okoliczną szlachtę

1895 – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zatwierdziło statut Koła Miłośników Muzyki Orkiestralnej

1905 – powstał w Łomży pierwszy spółkowy (spółdzielczy) sklep bławatny (tkaniny)

1909 – Stowarzyszenie „Chleb” uruchomiło „Piekarnię Współdzielczą” przy ulicy Zielonej

1917 – odbyło się uroczyste otwarcie Królewsko-Polskiego Sądu Okręgowego w Łomży, utworzonego dla sześciu powiatów

1921 – powołanie na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Łomży Władysława Prawdzika

1923 – ks. Michał Piaseczyński objął kierownictwo Gimnazjum Męskiego im. ks. Piotra Skargi

1926 – została otwarta szkoła ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Łomży przy ulicy Stacha Konwy

1939 – pierwsze bomby niemieckie spadły przy Alei Legionów

1945 – rozpoczął pracę starosta łomżyński Tadeusz Żeglicki

rozpoczęła się nauka w Państwowym Gimnazjum Krawieckim, Państwowym Gimnazjum Przemysłu Drzewnego i Państwowej Szkole Przysposobienia Spółdzielczego

1946 – rozpoczęło działalność Państwowe Liceum Handlowe i Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe

1948 – rozpoczęcie zajęć w Państwowym Liceum Pedagogicznym

1951 – Helena Czernek objęła obowiązki kierownika Biblioteki Powiatowej

Technikum Mechaniczne rozpoczęło działalność w budynku przy ulicy Senatorskiej

rozpoczęło działalność Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne

1953 – Biblioteka Powiatowa rozpoczęła działalność w budynku przy ul. Sadowej

1957 – Szkoła Podstawowa Nr 7 rozpoczęła swoją działalność w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 3 przy obecnej Alei Legionów

1959 – otwarcie Liceum Pielęgniarskiego w Łomży w budynku przy ul. Sadowej 2

1964 – oddano do użytku nowy budynek szkolny wraz z salą gimnastyczną Technikum Weterynaryjnego przy ul. Stacha Konwy

została otwarta Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Łomży

1966 – oddano do użytku budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 na Osiedlu Waltera

rozpoczęło działalność Technikum Budowlane w budynku przy Placu Kościuszki

oddano do użytku Szkołę Podstawową nr 4 Pomnik Tysiąclecia nr. 860 im. XX-lecia PRL

1981 – ustanowienie samodzielnego ośrodka duszpasterskiego przez biskupa Mikołaja Sasinowskiego przy ul Słonecznej

1982 – rozpoczęto naukę w Szkole Podstawowej Nr 1 na Osiedlu Jantar

1988 – rozpoczął urzędowanie Prezydent Łomży Gilbert Okulicz-Kozaryn

inauguracja pierwszego roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 10

1989 – rozpoczął działalność Zespól Szkół Drzewnych

1991 – rozpoczęła działalność gospodarczą Piekarnia Okruszek w Łomży

w budynku Domu Katolickiego przy ul. Sadowej rozpoczęło działalność Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

1999 – zostały zlikwidowane Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 3, Nr 6

2006 – otwarcie Łomżyńskiej Doliny Pamięci i odsłonięcie tablicy ku czci poległych na Ziemi Łomżyńskiej w Kościele Miłosierdzia Bożego