2 Września

 

Rok

1798 – uroczysta konsekracja kościoła kapucynów pod wezwaniem Matki

Boskiej Bolesnej w Łomży, dokonał tego biskup płocki Onufry Kajetan Szembek ze Słupowa

1825 – decyzją sekretarza stanu gen. bryg. Franciszka Kosseckiego, podpisaną w imieniu Namiestnika Królestwa Polskiego, stary ratusz w Łomży ma być rozebrany, a rynek zniwelowany

1899 – Minister Rolnictwa i Dóbr państwowych zatwierdził statut Łomżyńskiego Towarzystwa Rolniczego

1929 – Straż Ogniowa w Łomży rozpoczęła obchody 50-lecia swego istnienia

1994 – w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży zarejestrowano Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Łomżyczka 10”

1998 – wojewódzka inauguracja roku szkolnego miała miejsce w Szkole Podstawowej Nr 10