2 Listopada

 

Rok
1504 – przywilej kościoła św. Michała w Łomży nadany przez książąt mazowieckich Annę i jej synów Janusza i Stanisława w Nurze
1916 – odsłonięcie pomnika powstańców z 1863 roku przy Szosie Zambrowskiej
1927 – uroczyste poświęcenie nagrobka ppłk Jerzego Sawa-Sawickiego, dowódcy 33 pułku piechoty, na cmentarzu w Łomży