27 Grudnia

 

 

Rok

1898 – odbyło się pierwsze zebranie Towarzystwa Kredytowego Miasta Łomży, pierwszym prezesem został Marian Śmiarowski

1944 – wybrano tymczasowy Komitet Powiatowy PPR w Łomży z siedzibą w Zambrowie

1945 – uruchomiono linię kolejową Śniadowo – Łomża – codziennie jeździł jeden pociąg osobowy i towarowy

1996 – powołano w Łomży stowarzyszenie o nazwie „Fundacja Ośrodek Współpracy Międzynarodowej Wschód – Zachód”