1791 Łomża miastem z prawem wyboru prezydenta

Sejm Wielki, 21 kwietnia 1791 roku, wprowadził ustawę „Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej”, w wyniku której Łomża została miastem większym z prawem wyboru prezydenta. Pierwszym prezydentem był Szymon Rynkiewicz.

***
Na mocy uchwalonych przez sejm konstytucji w roku 1790 powołano Komisję Porządkową Cywilno- Wojskową Ziemi Łomżyńskiej. Kiedy Sejm Wielki uchwalił w 1791 roku konstytucję Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej, wówczas Łomża stała się wolnym miastem i została uwolniona spod sądów starościńskich oraz zniesiono w niej jurydyki. Jako miasto tak zwane większe Łomża dokonała nowego podziału wewnętrznego na cyrkuły. Mając taki status dokonano wyboru już nie burmistrza, ale prezydenta. Został nim w 1791 roku Szymon Rynkiewicz. Niestety te pozytywne zmiany cofnięto po II rozbiorze. Nowe rozwiązania w zakresie samorządu miejskiego zaczęła zaś wprowadzać administracja pruska po roku 1795.
***

Radosław Lolo, Łomża w okresie nowożytnym 1418-1795