1812 Napoleon w Łomży

Według niektórych przekazów historycznych, Napoleon w drodze powrotnej z Moskwy do Paryża , 9 grudnia 1812 roku zatrzymał się w Łomży w domu pocztowym pod nazwiskiem księcia Vicenzy. Po trzygodzinnym wypoczynku, cesarz opuścił miasto i udał się w stronę Warszawy.

***
Fakt pełnienia przez Łomżę funkcji administracyjnych oraz położenie na trakcie petersburskim powodowało konieczność uruchomienia hoteli wcześniej zwanych austeriami, oberżami lub domami zajezdnymi, z których korzystały nieraz znamienite osoby przejeżdżające przez miasto.
Na początku XIX wieku taką rolę pełniła poczta wraz ze znajdującym się przy niej domem zajezdnym. Według autorów książki „Łomża w latach 1794- 1866” w dniu 9 grudnia 1912 roku w budynku tym zatrzymał się na nocleg Napoleon, pod przybranym nazwiskiem księcia Vincenty.
***

Danuta Bzura, Od zaborów do odzyskania niepodległości