1899 Wizyta Józefa Piłsudskiego w Łomży

W łomżyńskim kościele ewangelickim, 24 maja 1899 roku marszałek Józef Piłsudski zmienił wyznanie z rzymsko-katolickiego na luterańskie. W tym samym roku pastor łomżyńskiej parafii ewangelickiej, Kacper Mikulski udzielił mu ślubu z Marią Juszkiewiczową z Koplewskich w kościele w Paproci Dużej.

***
Dnia 1 sierpnia 1884 r. został wybrany na pastora ks. Kacper Mikulski, były administrator parafii w Sobiesękach koło Kalisza. Z obowiązkami w zborze łomżyńskim pastor Mikulski łączył od 1886 r. pracę duszpasterską w parafii Paproć Duża, a od 1887 aż do 1920 r. w parafii węgrowskiej i w filiale Sadoleś-Płatkownica. Mikulski zarządzanie parafią łączył również z działalnością oświatową i społeczną. Był m.in. współzałożycielem Szkoły Handlowej w Łomży, czynnym członkiem Polskiej Macierzy Szkolnej, współpracował z kółkami niepodległościowymi, ukrywając na plebani zakazaną przez władze rosyjskie literaturę, a nawet… Józefa Piłsudskiego, któremu 15 lipca 1899 r. w kościele w Paproci Dużej udzielił ślubu z Marią Kazimierą Juszkiewicz z domu Koplewską”.
***

Danuta Bzura, Od zaborów do odzyskania niepodległości