2009 Obchody 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu

W dniach 19-20 czerwca 2009 roku w Łomży odbyły się ogólnopolskie uroczystości z okazji jubileuszu 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu, patrona diecezji łomżyńskiej.
„Św. Brunon, biskup i męczennik urodził się w roku 974. Zginął podczas misji do Prus, w którą wyruszył na prośbę Bolesława Chrobrego, w 1009 roku. Jest autorem dzieł literackich „Żywot św. Wojciecha” i „Żywot pięciu braci męczenników” oraz słynnego listu do cesarza Henryka II, w którym stawał w obronie Bolesława Chrobrego. Niedługo po swojej śmierci Brunon został kanonizowany, jednak nie jest znana dokładna data ani miejsce uroczystości. Nie wiadomo też dokładnie, gdzie zginął i gdzie został pochowany. Wraz ze św. Wojciechem czczony jest jako misjonarz północno-wschodnich ziem polskich” – informuje portal katolik.pl. Święty Brunon jest patronem diecezji łomżyńskiej, ełckiej i warmińskiej.
Święty Brunon uznawany jest za inicjatora budowy pierwszego kościoła na Ziemi Łomżyńskiej, na wzgórzu św. Wawrzyńca (Stara Łomża) nad Narwią. Uroczystościom w tym miejscu przewodniczył emerytowany metropolita gdański, ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski wywodzący się z diecezji łomżyńskiej. Uroczystości rocznicy świętego Brunona odbyły się także w Giżycku.