2013 Otwarcie bulwarów

W maju 2013 roku otwarto Bulwary nad Narwią. Tereny sportowo-rekreacyjne i port rzeczny, na nowo, zagospodarowały brzeg rzeki, nawiązując w ten sposób do wielowiekowej tradycji aktywnej obecności mieszkańców Łomży nad Narwią.
Każde z powojennych pokoleń mieszkańców Łomży miało swoje pomysły na rozwój i na najważniejsze potrzeby miasta. W jednej sprawie była powszechna zgoda – miasto musi „powrócić” nad Narew. Starsi wspominali przedwojenne atrakcje na ówczesnych bulwarach, młodsi wskazywali na potencjał, jaki ma dla rozwoju i atrakcyjności miasta rzeka.
Długo jednak przyszło czekać. Dopiero w pierwszych latach XXI wieku pojawiła się inicjatywa budowy nowych bulwarów. Powstała bardzo śmiała koncepcja z m. in. portem, funkcjami rekreacji, wypoczynku, sportu, placówek przyrodoleczniczych i naukowych, gastronomią i wszelkimi udogodnieniami dla turystów. Nie nabrała żadnych realnych kształtów
Kilka lat później temat bulwarów znów zaistniał, ale w znacznie skromniejszym zakresie. A po kolejnych kilku Łomża „wróciła” nad Narew. Kosztem około 16 milionów złotych (z unijnym dofinansowaniem w wysokości 70 procent) powstał Port Łomża z miejscami dla wodniaków i sprzętem pływającym do wypożyczania oraz około pół kilometra chodników oraz ścieżek rowerowych, plac zabaw, siłownia, punkty gastronomiczne.
Obecne władze miasta chcą zrealizować drugi etap bulwarów – od istniejącego fragmentu w kierunku plaży miejskiej przy moście Hubala.