Gawędzki Andrzej, ks.

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [E...
  4. /
  5. Gawędzki Andrzej, ks.

Ks. Andrzej Gawędzki (1893–1977) – kapelan wojskowy, proboszcz parafii, urodzony w Mariampolu. Studia teologiczne w Akademii Duchownej w Petersburgu. W 1917 r. – stanowisko kapelana wojskowego I Korpusu gen. Dowbor-Muśnickiego. W niepodległej Polsce od jesieni 1918 r. – wikariusz w Augustowie, a w r. 1919 pracownik kurii diecezjalnej w Sejnach. Po wojnie polsko-radzieckiej: obowiązki prefekta gimnazjum łomżyńskiego i sekretarza stowarzyszenia młodzieży, a w 1923 r. – rektor kościoła poklasztornego w Tykocinie, od 1924 r. – proboszcz parafii w Jedwabnem (do 1930 r.), następnie proboszcz w Grajewie (1930–1939).

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.