Glinka Władysław

Władysław Glinka (1864–1930) – ziemianin, działacz polityczny i społeczny, urodzony w majątku Szczawin k/Ostrołęki w rodzinie ziemiańskiej. Nauka w Liceum Ludwika Wielkiego we Francji. Studia prawnicze w Sorbonie. Od r. 1890 osiadły w majątku Susk Stary wyznaczonym przez ojca. Wzorowe gospodarowanie w majątku: hodowla bydła rasy szwajcarskiej, mleczno-mięsnej, osuszenie okolic Suska. Działalność społeczno-polityczna: założenie pierwszego w kraju Okręgowego Towarzystwa Rolniczego, Kasy Dobrego Kredytu, własnej biblioteki. Początkowo związany z Narodową Demokracją, potem przeszedł do konserwatystów o poglądach klerykalno-zachowawczych. Zainteresowanie oświatą narodową, poprawne stosunki z chłopami, pomoc im w rozwiązywaniu trudności. W czasie wojny znalazł się z rodziną w Rosji. Po powrocie do kraju w 1918 r.: zorganizowanie w Ostrołęce Komitetu Powiatowego z uprawnieniami starosty; założenie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, przewodnictwo zjazdom rolnym. Korespondencje do „Gazety Rolniczej”, prace o kredycie rolnym w latach 1924–1925, a w 1928 r.

Pamiętnik Wielkiej Wojny – 4-tomowe dzieło zawierające cenny materiał historyczny.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.