Harusewicz Jan

Jan Harusewicz (1863–1929) – lekarz łomżyński, działacz społeczny i polityczny, urodzony w Łomży w rodzinie urzędnika bankowego, później w gubernialnej Łomży naczelnika Urzędu Skarbowego. Nauka w łomżyńskim gimnazjum, działalność w nielegalnym kole samokształceniowo-patriotycznym. Studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim, usunięty z uczelni za udział w wiecu patriotycznym. Ukończenie studiów z rocznym opóźnieniem. Praca lekarza w Łomży, następnie w Ostrowi Mazowieckiej. Działalność społeczna: w 1905 r. walka o język polski w szkołach i urzędach, zainicjowanie powstania Polskiej Macierzy Szkolnej, a po jej rozwiązaniu przez władze Koła Miłośników Sceny Polskiej, ziemiańskiej Spółki Nadbużańskiej, Towarzystwa Dobroczynności, Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej, stały się one ośrodkami pracy narodowo-patriotycznej. W latach 1906–1917 poseł I, II, III i IV Dumy, kierowanie polityką Koła Polskiego w Dumie. Praca w kierownictwie Narodowej Demokracji, kolportaż jej wydawnictw. Korespondencje i artykuły publikowane w „Głosie”, „Gazecie Warszawskiej”, „Polaku”, „Przeglądzie Wszechpolskim” oraz „Echach Płockich i Łomżyńskich”. Po wojnie od 1922 r. poseł na sejm z listy Związku Ludowo-Narodowego, wiceprezes klubu poselskiego ZLN. Zmarł w Warszawie w 1929 roku.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157