Jabłonowski Roman Jan

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [E...
  4. /
  5. Jabłonowski Roman Jan

Roman Jan Jabłonowski (1886–1963) – członek PPS Lewicy, uczestnik wydarzeń rewolucji 1905 r., działacz społeczno-polityczny. Urodził się we wsi Siwki w pow. Kolno w rodzinie drobnoszlacheckiej. Uczył się w gimnazjum łomżyńskim w klasie, którą rozwiązano przed maturą za udział w strajku szkolnym 1905 r. Maturę zdał w Krakowie, studia fizyko-matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Działał w PPS i organizacji studenckiej „Spójnia”. Odbył studia w Wiedniu z matematyki ubezpieczeniowej. W 1913 r. wziął udział w zjeździe polskiej młodzieży studenckiej w Zurychu. Wrócił do Warszawy w 1918 r., aktywnie działał w KC PPS Lewica, organizował strajk rolny w 1919 r. Aresztowany w 1924 r. podczas zebrania partyjnego i skazany na 6 lat więzienia. Po wyjściu z więzienia współpracował z legalnymi pismami „Samopomoc” i „Myśl społeczna”.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157