Jaśkiewicz Eugeniusz Józef

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [E...
  4. /
  5. Jaśkiewicz Eugeniusz Józef

Eugeniusz Józef Jaśkiewicz (1892–1975) – oficer, kawalerzysta, uczestnik walk o niepodległość, urodzony w Łomży, syn zawodowego oficera armii rosyjskiej. Uczeń gimnazjum łomżyńskiego, uczestnik szkolnego strajku 1905 r. Absolwent Szkoły Korpusu Kadetów (1911 r.) i Wojskowej Szkoły Kawalerii w Elizabetgradzie (1913 r.). W czasie wojny polsko-radzieckiej dowódca 2 pułku ułanów. Pułk zdobył sławę odrzucając ataki bolszewików i zmuszając ich do ucieczki. W uznaniu dowódcę wyróżniono krzyżem Virtuti Militari V klasy. W 1920 r. uczestnictwo w kursie oficerów jazdy w Warszawie, a po jego zakończeniu z-ca dowódcy przyfrontowej szkoły jazdy aż do jej rozwiązania w 1921 r. Po wojnie służba w różnych jednostkach kawaleryjskich na różnych stanowiskach, zdobywając kolejne stopnie oficerskie: majora (1922), podpułkownika (1927), pułkownika (już na emigracji w Wielkiej Brytanii). Jego bracia: Jerzy Jasiewicz (1900-1979) i Wincenty Adam Jasiewicz (1891-1941) obaj walczyli w kontrrewolucyjnej armii o wolność Polski.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.