Kleczyński Marian

Kleczyński Jan Marian (1957 – 2017) urodził się i mieszkał w Łomży. Był radnym Rady Miejskiej w latach 1998 – 2002, 2005 – 2006 oraz 2006 – 2010. Dał się też poznać jako gorący przeciwnik polityki zwiększania liczby miejsc sprzedaży alkoholu w mieście. Podejmował tematykę rozmaitych programów profilaktycznych i działań. Miał wiele satysfakcji, gdy mógł komuś pomóc, cieszył się poprawą losu ludzi, których postawił na nogi. To był dla niego osobisty sukces i dowód, że zawsze warto to robić, ponieważ nikt z alkoholików nie jest skazany na upadek bez końca… Dawał co dzień świadectwo wartości i sensu życia bez alkoholu, który uważał za truciznę dla człowieka i narodu. Był również człowiekiem o wielu walorach: życzliwy, uśmiechnięty, otwarty i pozytywny optymista. Bardzo sympatyczny i aktywny. Zmarł w domu rodzinnym w czwartek 26 stycznia 2017 r. o godz. 10.10. Miał 60 lat. Od kilku dni był nieprzytomny, od lat zmagał się z nowotworem nerki. Pierwszą miał usuniętą w 1993. Walczył z chorobą wytrwale i dzielnie, okazał się silny psychicznie, nie uskarżał się, mimo bólu i cierpienia. Do końca życia realizował program dla osób uzależnionych i współuzależnionych przy klasztorze Kapucynów w Łomży. W roku swego odejścia świętowałby 30-lecie Bractwa Trzeźwości, do którego zachęcił go w 1987 r. Ojciec Benignus. Wraz z jego śmiercią Łomża straciła bardzo ważną postać w ruchu trzeźwościowym. Spoczął na cmentarzu przy ul. Przykoszarowej.