Rembieliński Rajmund

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [R...
  4. /
  5. Rembieliński Rajmund

Rajmund Rembieliński (1774–1841) – właściciel Jedwabnego, w latach 1786–1790 kształcił się w Szkole Kadetów w Warszawie. W 1794 roku w stopniu pułkownika organizował powstanie w ziemi wiskiej. W 1807 roku powołany został na prezesa Rady Administracyjnej części prowincji białostockiej i łomżyńskiej. Za zasługi położone w czasie wojny z Austrią w 1809 roku odznaczony Orderem Św. Stanisława. Zajmował się też działalnością publicystyczną i naukową. Brał udział w kampanii napoleońskiej, w 1813 roku stanął na czele pospolitego ruszenia, współpracował z Henrykiem Dąbrowskim. Prawnik, działacz polityczny i gospodarczy, w roku 1820 marszałek sejmu Królestwa Polskiego. Przyczynił się do rozwoju przemysłu włókienniczego, głównie w okręgu łódzkim.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska XIX-wiecznych mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regionu (I) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2013, t. XVII, s. 35-58.