Śmiarowski Mateusz

Mateusz Śmiarowski – powszechnie szanowany prawnik, patron Trybunału Cywilnego Woj. Augustowskiego, Wydziału I w Łomży w 1830 roku, członek Rady Municypalnej w Łomży, następnie adwokat Trybunału w 1841 roku, rejent Trybunału w 1842 roku, wreszcie rejent w Trybunale Cywilnym Guberni Augustowskiej, Wydziału I w Łomży. Na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych zbudował w Łomży okazałą kamienicę, ufundował też kaplicę cmentarną wiążąc się na stałe z miastem.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska XIX-wiecznych mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regionu (I) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2013, t. XVII, s. 35-58.