Starzeński Henryk

Henryk Starzeński – hrabia i jego dwaj bracia Starzeńscy zaliczani są przez historyków do głównych organizatorów powstania styczniowego w Łomżyńskiem. W grudniu 1861 roku na zjeździe „białych” w Warszawie H. Starzeński i Eugeniusz Rembieliński reprezentowali Łomżyńskie.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska XIX-wiecznych mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regionu (I) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2013, t. XVII, s. 35-58.