Wojciechowski Adam

Adam Wojciechowski (1888–1981) – działacz niepodległościowy, nauczyciel, artysta malarz, urodzony w Ostrołęce, syn Adama, powstańca z 1863 r. Nauka w gimnazjum łomżyńskim, studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ukończone w 1914 r. Udział w wojnie polsko-radzieckiej. Od 1921 r. praca w gimnazjum w Ostrołęce: nauczyciel rysunku, zdobnictwa, kaligrafii i robót ręcznych. Współtwórca Uniwersytetu Ludowego w Ostrołęce w 1927 roku.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.