Wojciechowski Józef

Józef Wojciechowski (1804–1872) – lekarz, od 1835 roku związany z Łomżą jako lekarz miejski, klasztorny i więzienny. Od 1840 roku wchodził w skład Komitetu Budowy Szpitala w Łomży. Jego syn walczył w powstaniu styczniowym w oddziałach „Zameczka” i „Wawra”.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska XIX-wiecznych mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regionu (I) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2013, t. XVII, s. 35-58.