Wojciechowski Adam

Adam Wojciechowski (1835–1937) – powstaniec styczniowy, sędzia gminny, urodzony w Ostrołęce-Wojciechowicach, w rodzinie ziemiańskiej. Nauka w gimnazjum w Łomży i w Suwałkach. Walka w powstaniu styczniowym. Po powstaniu praca we własnym majątku, ponadto: funkcja sędziego gminnego w Ostrołęce. Od wybuchu I wojny światowej mieszkał w powiecie piotrkowskim, następnie w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.