Mościcki Aleksander

Mościcki Aleksander (1898-1980), ks., biskup pomocniczy łomżyński w latach 1952–1980. Urodził się 10 czerwca 1898 w Tworkowicach koło Ciechanowca. 6 czerwca 1925 został wyświęcony na prezbitera. Działał w wielu katolickich organizacjach społecznych, m.in. w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych. Był profesorem w seminarium duchownym w Wilnie. Lata 1942–1944 spędził w niemieckim więzieniu. Po wojnie był jednym z organizatorów seminarium w Białymstoku. 6 lutego 1952 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji łomżyńskiej ze stolicą tytularną Doara. Sakrę biskupią otrzymał 25 lutego 1952 w Białymstoku. Jego dewizą biskupią była sentencja „Nolite timere… Christus regnat”. Był kanonikiem kapituły katedralnej łomżyńskiej, pełnił funkcję wikariusza generalnego oraz prowadził wykłady w seminarium diecezjalnym. Zmarł 25 listopada 1980 r. w Łomży. Został pochowany na cmentarzu zabytkowym przy ul. Kopernika. w Łomży.