Rupacz Michał

Rupacz Michał – senator II kadencji (1991 – 1993) reprezentujący Ziemię Łomżyńską. Urodzony w 1949 r. w Tarnowie (woj. łomżyńskie). Nauczyciel. Ukończył Technikum Rolnicze w Grudziądzu oraz Studium Nauczycielskie w Wymyślinie. W 1970 r. pracował jako nauczyciel zawodu w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Stawiskach. Od 1975 pracował jako zootechnik w miejscowym PGR. W 1980 r. – w Niećkowie. W 1983 r. kupił gospodarstwo rolne w Nowogrodzie, gdzie mieszka i pracuje. W 1989 r. współorganizował Komitet Obywatelski „Solidarność”. Był członkiem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. W wyborach 1991 roku uzyskał mandat senatorski z ramienia Wyborczej Akcji Katolickiej w woj. łomżyńskim. Zasiadał w Komisjach Ochrony Środowiska i Rolnictwa.