Rydzewski Paweł Czesław

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [R...
  4. /
  5. Rydzewski Paweł Czesław

Rydzewski Paweł Czesław (1893-1951), ks. biskup pomocniczy łomżyński w latach 1947–1951. Urodził się 25 stycznia 1893 r. w Rajgrodzie. Święcenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 1917 r. Kontynuował studia na Uniwersytecie Warszawskim i Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Pracował jako wykładowca w seminariach duchownych w Sejnach i Łomży, był notariuszem kurii diecezjalnej łomżyńskiej. 6 grudnia 1946 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji łomżyńskiej ze stolicą tytularną Chusira. Święcenia biskupie otrzymał 13 kwietnia 1947 r. Pełnił funkcje: wikariusza generalnego, wikariusza kapitulnego (w latach 1948–1949) oraz kanonika kapituły katedralnej. Zmarł 22 sierpnia 1951 r. Został pochowany na cmentarzu katedralnym w Łomży.