Ćmielewski Jerzy

Ćmielewski Jerzy (1924-1994) – działacz opozycji.  Urodził się 14 X 1924 w Łomży. Ukończył Gimnazjum Państwowe w Łomży (1939).  V-VII 1945 żołnierz Armii Krajowej Obywatelskiej ps. Kleofas, uczestnik akcji zbrojnych; 23 VII 1945 aresztowany, 17 VI 1946 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku na 10 lat więzienia; w trakcie odbywania kary ponownie sądzony i skazany na dodatkowe 10 lat; w więzieniu karany dyscyplinarnie za tzw. postawę antysocjalistyczną. W 1955 r. zwolniony. 1955-1958 zatrudniony w Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Głuszycy k. Wrocławia, 1958-1975 w przedsiębiorstwach w Ostródzie, Iławie, Zambrowie, 1975-1986 ślusarz w Fabryce Aparatury i Urządzeń Komunalnych „Powogaz” w Łomży. Od IX 1980 w „Solidarności”, we IX 1980 przywiózł z Gdańska ulotki i materiały „S”, inicjator Komitetu Założycielskiego przy FAiUK Powogaz, w X 1980 zawiózł do Gdańska deklaracje członkowskie; w XI 1980 organizator zbiórki funduszy na budowę Pomnika Ofiar Grudnia ’70; od XII 1980 przewodniczący KZ; w I 1981 organizator akcji protestacyjnej przeciwko pracy w soboty; II-VI 1981 członek Prezydium Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S” w Łomży; autor projektu graficznego niezależnego pisma związkowego „Sens”, sztandaru łomżyńskiego Oddziału „S”; współorganizator obchodów 11 XI. 13 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku, Suwałkach i Darłówku, 4 II 1982 zwolniony. Po wyjściu – sygnatariusz Listu do komisarza wojskowego woj. łomżyńskiego ws. przekazania sztandaru „S” parafii św. Michała Archanioła w Łomży, kolporter pism podziemnych, współpracownik podziemnej „S”. Od 1986 na rencie. W II 1989 członek Prezydium MKO „S” w Łomży. 13 IX 1991 Sąd Wojewódzki w Białymstoku unieważnił wyrok WSR z 1946. 1980-1986 rozpracowywany w ramach SOS krypt. Agitator. Zmarł 15 VII 1994 r. Świeradowie-Zdroju (Marcin Zwolski)