Krynicka Bernadeta

Krynicka Bernadeta  –  pielęgniarka, polityk i samorządowiec, posłanka na Sejm VIII kadencji.   Urodziła się 16 kwietnia 1970 r. w Łomży. Ukończyła pedagogikę oraz pielęgniarstwo, kształciła się w Studium Medycznym w Łomży, na Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Od 1991 zatrudniona jako pielęgniarka, w 1999 została pielęgniarką oddziałową Oddziału Dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Zatrudniona również jako asystent w Instytucie Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.  Zaangażowała się w działalność polityczną w ramach Prawa i Sprawiedliwości. W 2010 i 2014 uzyskiwała mandat radnej Łomży, po wyborach samorządowych w 2014 objęła stanowisko przewodniczącej rady miejskiej. W wyborach parlamentarnych w 2015 r. kandydowała do Sejmu w  okręgu białostockim. Została wybrana posłanką VIII kadencji, otrzymując 7624 głosy. Zaangażowana w rozwiązywanie problemów środowiska, z którego się wywodzi, m.in. w przyśpieszenie prac nad budową obwodnicy Łomży i trasy Via Baltica, rozwój środowiska gospodarczego.