Rychter Mieczysław

Rychter Mieczysław – księgarz łomżyński. Około 1881 roku założył w Łomży jedną z najbardziej zasłużonych placówek księgarskich. Mieściła się w domu Tykocinera przy Nowym Rynku.  Połączona była ze składem papieru i materiałów piśmiennych. Rychter rozpoczynał działalność od sprzedaży książek w języku rosyjskim i innych językach, głównie beletrystki i podręczników szkolnych. Wkrótce poszerzył ja o książki polskie różnej treści i dla różnych grup wiekowych oraz o mapy, globusy, atlasy, ryciny, nuty. Na zmówienie sprowadzał książki z Warszawy i Petersburga. Przyjmował prenumeratę czasopism krajowych i zagranicznych. Miał na składzie głównym oprócz „Echa Łomżyńskiego” (1882-84), wszystkie wydawnictwa dotyczące Łomży i guberni, które ukazały się  do 1905 roku, m.in. „Narew, kalendarz ilustrowany na rok 1885”, „Echa Płockie i Łomżyńskie”, „Kalendarz Łomżyński na r. 1902-1904” oraz jednodniówkę „Z nad brzegów Narwi”. Rychter był także organizatorem życia kulturalnego w Łomży, pomagał przyjezdnym artystom, rozprowadzał zaproszenia, bilety, karty wstępu na przedstawienia amatorskie, koncerty muzyczne, bale dobroczynne. Zmarł w 1906 r.