Rydel Władysław

Rydel Władysław (1907-1987) – nauczyciel, emigrant. Urodził się w Laskach k. Łomży. Nauczanie początkowe zdobywał w domu, a później u księdza proboszcza w Zbójnej. Potem kurs przygotowawczy do seminarium nauczycielskiego w Łomży. Nauczyciel tego seminarium, B. Wojtulewicz: – Mogę szczycić się takim uczniem.  Przez cały okres pracy utrzymywał bezpośrednie kontakty z Instytutem Kultury Wsi w Warszawie. W latach 30., z ramienia tego instytutu prowadził badania socjologiczne w rodzinnej wsi Laski.  Niestety, praca oddana do druku w drukarni Mitręgi w Cieszynie, uległa w czasie wojny zniszczeniu. Życie osobiste bardzo go doświadczyło. Pierwsza zona, tez nauczycielka, zmarła przed wojną, po długotrwałej chorobie. Drugi związek małżeński zawarty już na obczyźnie obdarzył go dwojgiem dzieci – córka i synem. Wychowani zostali już w rodzinie angielskiej w Australii, a on sam, w połowie lat 60.  przeniósł się do pensjonatu dla osób starszych Box Hill, gdzie skończył swoje pracowite życie 15 marca 1987 r. Jego książka „Historia małego człowieka”, wydana już w Melbourne jest opisem historii Kurpiów od czasów Powstania Styczniowego do 1939 r., w oparciu o wspomnienia rodzinne i osobiste przeżycia. Jest pierwszym Kurpiem piszącym o swoich ziomkach. Ciekawe są też opisy życia szkolnego w Łomży w latach dwudziestych, kiedy to uczył się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim (1924-1927).