Roguski Sylwester

Roguski Sylwester, ks., proboszcz łomżyński,  dr filozofii i medycyny, lekarz królewski (ok. 1520 – 3 VI 1602), pochodził ze Świecia nad Wisłą, studiował na Uniwersytecie Krakowskim (1544-1548), gdzie uzyskał magisterium sztuk wyzwolonych i przez kilka lat wykładał w Krakowie, później udał się do Padwy (1553), gdzie uzyskał doktorat medycyny w 1555 r.  W 1569 r., jako lekarz króla Zygmunta Augusta i królewny Anny otrzymał nominację na probostwo w Małym Płocku, już jako kanonik włocławski i warszawski. W 1589 r. jako proboszcz w Małym Płocku wystarał się u króla Zygmunta III i biskupa Piotra Wolskiego o inkorporację uposażenia tego probostwa do funduszu mansjonarzy łomżyńskich z zachowaniem jednej trzeciej dochodów parafii wynoszących około 80-90 kop groszy rocznie na uposażenie jednego z mansjonarzy, który będzie zarządzał parafią. Dochody prepozyta łomżyńskiego wynosiły w 1598 r. ok. 350-400 florenów rocznie. Roguski nie rezydował w Łomży, przebywał tu corocznie około dwóch tygodni na Wielkanoc lub w sierpniu. Po śmierci Jana Komorowskiego został prepozytem łomżyńskim i był nim nim do 1602 r.