Siennicki Julian

Siennicki Julian – sędzia Sądu Okręgowego w Łomży w okresie gubernialnym. Absolwent uniwersytetu w Petersburgu.