Skalski Mirosław

Skalski Mirosław  – polityk, poseł na Sejm PRL VIII kadencji.  Urodzony 9 kwietnia 1941 r. w Będzinie. Uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera melioracji wodnych w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu (1967). Był dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Łomży. W 1965 wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Członek plenum Komitetu Powiatowego PZPR i egzekutywy KP PZPR, potem członek plenum i egzekutywy Komitetu Miejskiego i Gminnego PZPR w Zambrowie. W latach 1980–1985 pełnił mandat posła na Sejm PRL VIII kadencji w okręgu Łomża. Zasiadał w Komisji Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego oraz w Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa. W 1981 został także sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży. Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Źródło: wikipedia.