Szydłowska Maria Krystyna

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [R...
  4. /
  5. Szydłowska Maria Krystyna

Szydłowska Maria Krystyna (1932-2011) – należała do najaktywniejszych z Oddziału Warszawskiego TPZŁ. Urodziła się 25 stycznia 1932 roku we wsi Wielkie Brzozowice (gmina Ostrynia, pow. Szczuczyn, województwo Nowogródek). Ojciec Franciszek Olszański był tam nauczycielem w szkole podstawowej. Urodził się w Łomży, natomiast dziadek pochodził z Olszanicy (gmina Wyszki, pow. Bielsk Podlaski). Do Wielkich Brzozowic ojciec wyjechał w poszukiwaniu pracy i krzewienia tam polskiej kultury i nauki, ponieważ wówczas były to polskie Kresy Wschodnie. Tam się też ożenił. Matka całe życie zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Była wspaniałą matką i wspaniałą żoną. Po ustanowieniu nowych granic Polski, zostali potraktowani jako repatrianci i  po długiej, bardzo trudnej podróży w roku 1945,  powrócili do Łomży. Zamieszkali w domku dziadka przy ul. Zamiejskiej 12. Domek ten był mniej niż skromny, posiadał dwie izby i sień. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Łomży Marysia chodziła do gimnazjum, gdzie otrzymała małą maturę, a następnie do Państwowego Liceum Handlowego w Łomży, które ukończyła i otrzymała świadectwo nr 271. W 1951 roku rozpoczęła studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Po otrzymaniu w 1955 roku dyplomu, zgodnie z nakazem pracy znalazła się w Ministerstwie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Warszawie, gdzie pracowała do jego rozwiązania 1.01.1958 r. Od stycznia 1958 do 31 września 1965 roku pracowała w Centrali Importowo-Eksportowej Chemikaliów „Ciech” w Warszawie w charakterze handlowca, a następnie starszego handlowca. Potem otrzymała lepsze warunki płacy w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego IMPEKO i pracowała tam do 30 września 1968 r., skąd przeniosła się do Centrali Importowo-Eksportowej MINEX w Warszawie. W roku 1966 wyszła za mąż za Jerzego Szydłowskiego. Mieli jednego syna. W związku z delegowaniem męża na placówkę dyplomatyczną w Irlandii, przebywali tam całą rodziną w latach 1979-1983. Pracowała dorywczo w polskiej placówce. Po powrocie do kraju wróciła do MINEX-u, skąd 22 kwietnia 1989 roku przeszła na wcześniejszą emeryturę.  Huta Szkła Okiennego „Sandomierz” zaproponowała jej kierowanie Biurem Eksportu i Importu HSO „Sandomierz”. Zajmowała się eksportem szkła okiennego oraz importem szkła float, przeznaczonego do szklenia samochodów produkowanych w Polsce. Za pracę w handlu zagranicznym została odznaczona medalem „Zasłużony Pracownik Handlu Zagranicznego”. W międzyczasie zdała państwowe egzaminy z języka niemieckiego i rosyjskiego. Posługiwała się językiem angielskim. Pamięta Łomżę starą, Łomżę z lat 1945-1951. Pamięta ulicę Dworną, park miejski. Dworna była deptakiem, po którym młodzież odbywała codzienne popołudniowe spacery. Wspomina ją bardzo romantycznie – tam odbywały się randki. „Kiedy zamykam oczy, to wszystko „widzę jak na dłoni”. Teraz jestem już na emeryturze, mam dużo czasu i chętnie wspominam młodość – tamte lata spędzone w Łomży. Jestem bardzo zadowolona, że istnieje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, do którego mam zaszczyt należeć. Comiesięczne czwartkowe spotkania z Łomżyniakami są wielką radością mojego życia. Szczególnie miłe są spotkania wielkanocne i bożonarodzeniowe, gdzie przychodzi bardzo wielu przyjaciół Łomżyniaków. Dzięki zaangażowaniu państwa Sawickich i ich olbrzymiej pracy, spotkania te są bardzo atrakcyjne. Śledzimy rozwój Łomży i poznajemy dawne, nieznane nam dzieje. Nie mogę pominąć tu też pani Ireny Rymwid-Mickiewicz, która na bieżąco przekazuje nam wieści o wszystkim, co  dzieje się w Łomży obecnie…”. Maria Krystyna Szydłowska z domu Olszańska zmarła 2 marca  2011 r. w wieku 79 lat.  Jej pogrzeb odbył się w piątek 11 marca na warszawskich Powązkach.