Wyszyński Adolf Franciszek

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [R...
  4. /
  5. Wyszyński Adolf Franciszek

Wyszyński Adolf Franciszek (1863-1924) – meteorolog, ziemianin, korespondent. Urodził się 5 października 1863 r. Ukończył 7 klas gimnazjum łomżyńskiego przez kilkanaście lat tworzył zielnik zawierający kilka tysięcy egzemplarzy roślin i przekazał go w 1910 r. Szkole Handlowej w Łomży. Kolekcjonował też starodruki z czasów Zygmunta Augusta. Prowadził prywatną stację meteorologiczną w swoim folwarku w Wądołkach. Obserwacje meteorologiczne publikowane były co tydzień m.in. w „Echach Płockich i Łomżyńskich”. Oprócz tego aktywnie działał w Kółku Rolniczym oraz w gminnej radzie. Zmarł w 1924 r. Spoczywa na cmentarzu w Zambrowie.