Zieliński Zygmunt

Zieliński Zygmunt (1942 – 2015) – lekarz weterynarii. Urodził się 11 listopada 1942 r. w Ostrołęce. W roku 1961 ukończył łomżyńską WETĘ. Studiował na Wydziale Weterynaryjnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 1967 roku. Po stażu 1 kwietnia 1968 roku został kierownikiem Lecznicy dla Zwierząt w Rogienicach, a następnie od 1 czerwca 1974 r. – ordynatorem specjalistycznej lecznicy w Łomży. Kontynuował samokształcenie na szkoleniach, m.in.  z zakresu rentgenologii ogólnej i rentgenodiagnostyki, zakończone egzaminem 15 lutego 1975 roku. W lipcu 1979 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Po powrocie, od 1 października 1982 roku pracował w Punkcie Weterynaryjnym Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Piątnicy. 13 maja 1983 roku został dopuszczony do przeprowadzania konserwacji i oceny nasienia buhajów. Zygmunt Zieliński stał się wysoko cenionym fachowcem nie tylko w Polsce, ale i poza granicami. W latach 1984-1985 uczestniczył w studiach podyplomowych z zakresu rozrodu bydła. Ukończył je z wyróżnieniem. Od 1 kwietnia do 30 września 1990 roku kierował Państwowym Zakładem Leczniczym dla Zwierząt przy Technikum Weterynaryjnym w Łomży. Od 1 października 1990 roku został lekarzem wolnopraktykującym. Nie zaprzestając prywatnej praktyki, od 15 kwietnia 1998 roku został zatrudniony w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łomży na stanowisku Wojewódzkiego Inspektora ds. Nadzoru. Zygmunt Zieliński został starszym inspektorem ds. materiału biologicznego w Miejskim Inspektoracie Weterynarii w Łomży, aby od 1 marca 1999 r. objąć stanowisko wojewódzkiego inspektora ds. higieny materiału biologicznego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku. 2 stycznia 2006 roku przeszedł na emeryturę. Zawsze dostrzegał sens i potrzebę działalności społeczno-zawodowej w Zrzeszeniu Lekarzy i Techników Weterynarii, Polskim Towarzystwie Nauk Weterynaryjnych, w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Lekarzy Weterynarii, którego był przewodniczącym. Z zakresu Jego aktywnej działalności na rzecz środowiska łomżyńskiego wymienić należy funkcję ławnika w Sądzie Rejonowym w Łomży. 10 maja 1991 roku na posiedzeniu założycielskim Komitetu Organizacyjnego Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej został wybrany zastępcą przewodniczącego. Został też delegatem na Zjazd Krajowy 1991-1995. 11 maja 2004 roku otrzymał Honorową Odznakę „Meritus” – zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego, będącą wyrazem uznania. W pamięci przyjaciół i znajomych zapisał się jako człowiek wrażliwy i uczynny. Był człowiekiem prawym. Był człowiekiem o dużej kulturze osobistej. Powszechnie ceniony i szanowany również za życzliwość, wszechstronną wiedzę i uczynność koleżeńską. Do końca życia praca była Jego pasją. Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 8 listopada 2015 r.