Chyliński Włodzimierz Napoleon Pius

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [A...
  4. /
  5. Chyliński Włodzimierz Napoleon Pius

Chyliński Włodzimierz Napoleon Pius (1854-1930) – zasłużony lekarz łomżyński.  Urodził się w czerwcu 1854 r. w rodzinie szlacheckiej, jako syn Władysława i Benigny. Studiował w Imperatorskim Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1876 roku uzyskał dyplom lekarza. Był lekarzem pułkowym 14. Ołonieckiego Pułku Piechoty w Łomży. W 1884 r. został łomżyńskim lekarzem powiatowym. Został pomocnikiem Inspektora Medycznego w Wydziale Lekarskim Guberni Łomżyńskiej, lekarzem miejskim w magistracie miasta Łomży i wreszcie naczelnym lekarzem Szpitala Św. Ducha w Łomży. Bardzo aktywny w życiu społecznym miasta. Był członkiem Towarzystwa Opieki nad Domem Zarobkowym w Łomży, a także Komitetu Organizacyjnego Czasowej Wystawy Sztuk Pięknych i Archeologicznej w 1898 r. Wspierał rozwój młodych talentów lokalnych. Był przewodniczącym łomżyńskiego oddziału Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego.  Wspólnie z żoną Pauliną byli rodzicami czterech córek, z których jedna – Zofia Wiesława wyszła za mąż za Bolesława Leśmiana. Włodzimierz Chyliński  został uhonorowany m.in. orderami św. Anny II i III stopnia oraz św. Stanisława. Zmarł w 1930 roku w wieku 76 lat. Pochowany na starym cmentarzu w Łomży.