Prusak Marian

Prusak Marian (1912-2008), ks. – wielki sympatyk Ziemi Łomżyńskiej na Wybrzeżu.  Z łomżyniakami w Gdańsku spotkał się w 1975 roku i natychmiast zafascynował  się historią i współczesnością regionu. Ks. kanonik Marian Prusak urodził się 4 stycznia 1912 roku w Mamliczu w parafii Lisewo Kościelne, w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Jego rodzice prowadzili 10 hektarowe gospodarstwo rolne. Marian był najstarszym z dwanaściorga dzieci. Po maturze w Gimnazjum w Jarocinie wstąpił do Seminarium Duchownego w Łomży, gdzie studiował w latach 1932-35. 22 maja 1937 roku otrzymał święcenia kapłańskie a potem proboszcz kilku parafii w Diecezji Łomżyńskiej. Ostatni kapelan Powstania Warszawskiego w zgrupowaniu Łukasińskiego w stopniu pułkownika. Odznaczony Krzyżem Walecznych przez gen. Bora-Komorowskiego oraz Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Powstania Warszawskiego, odznaką Weterana Walk o Niepodległość. Ostatni spowiednik łączniczki majora Szyndzielorza – Danuty Sędzikówny „Inki”, naoczny świadek jej morderstwa.  Więzień Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku w latach 1949-1952, katowany i torturowany. Zwolniony z więzienia z gruźlicą gardła pod rygorem wyjazdu z Gdańska. W marcu 2005 roku za posługę kapłańską w służbie Kościoła i Ojczyzny otrzymał godność Kanonika Honorowego Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej. Zmarł 3 stycznia 2008 roku w szpitalu w Wejherowie w wieku 96 lat, a pochowany został uroczyście 8 stycznia w rodzinnej parafii Lisewo Kościelne.