Żyłko Rena

Żyłko Rena (1901-1926) – drużynowa III Drużyny Harcerek w Łomży. Urodziła się w 1901 r.  Mając 13 lat po raz pierwszy zetknęła się z harcerstwem na pensji u pani Korzeniowskiej, należała do drużyny Maryli Żbikowskiej. W 1915 r. wraz z rodzina wyjechała do Kijowa. Po rewolucji październikowej wróciła do Polski i kontynuuje naukę. Na przełomie 1917/18 roku  zorganizowała III Drużynę Harcerek i została drużynową. Drużyna miała dwa zastępy, liczyła ok. 40 dziewcząt.  Po maturze została urzędniczką sądową. W 1920 r. wyjechała do Wilna, gdzie otrzymała skierowanie do podchorążówki Ochotniczej Ligi Kobiet. Uzyskała stopień kaprala podchorążego. W okopach nabawiła się gruźlicy płuc i zmarła w 1926 roku. Otrzymała Krzyż Walecznych. Po śmierci została patronką IV Drużyny Harcerskiej przy Gimnazjum im. Marii Konopnickiej. Potem patronowała zastępowi łomżyńskiemu Drużyny harcerzy Weteranów Ziemi Łomżyńskiej.