Jankowski Aleksander

Jankowski Aleksander (1932-2006) – zasłużony nauczyciel szkół łomżyńskich. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. W latach 1953-55 pracował w Wydziale Oświaty w Wysokiem Mazowieckiem jako inspektor szkolny. W tym czasie odbył zasadniczą służbę wojskową. W latach 1955-57 – nauczyciel Szkoły Ćwiczeń Liceum pedagogicznego w Łomży, a następnie do 1960 r. – wychowawca Państwowego Domu Dziecka w Łomży. Pracował w Szkole Podstawowej Nr 1 i Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. W latach 1971-75 – podinspektor szkolny w Wydziale Oświaty w Łomży. Do 1988 r. – naczelnik Wydziału ogólnokształcącego i Opiekuńczego oraz wicekurator Oświaty i Wychowania w Łomży.  Do ZNP należał od 1953 r. Był członkiem zarządu Powiatowego ZNP w Łomży oraz kierownikiem pedagogicznym. Organizował konferencje i szkolenia związkowe dla nauczycieli. Przyczynił się do powstania Studium Nauczycielskiego w Łomży, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Wspierał inicjatywy związkowe na terenie powiatu i województwa łomżyńskiego. Interesował się sportem i polityką. Jego hobby to oświata, publikacje oświatowe i pisanie artykułów o przemianach w edukacji. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP, Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Łomżyńskiego”, Zasłużony Działacz Kultury, Krzyż Za Zasługi dla ZHP. Zmarł w 2006 r.; spoczął na zabytkowym cmentarzu przy ul. Kopernika.