Kamińska Ewa Barbara

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Kamińska Ewa Barbara

Kamińska Ewa Barbara – zasłużona nauczycielka i działaczka oświatowa. Urodziła się w 1946 r. Wykształcenie wyższe. Była nauczycielką szkół podstawowych w Kuleszce, Rydzewie i Miastkowie, a następnie w Studium Nauczycielskim w Łomży (1985-87). W latach 1988-1998 była starszym wykładowcą w Oddziale Zamiejscowym WSP Olsztyn w Łomży. Od 2000 r. – dyrektor Filii OUPiS ZNP w Łomży. Oprowadziła drużynę ZHP (1966-1981), a także była komendantką Hufca Gminnego ZHP w Miastkowie. Od 1964 r. należy do ZNP. W 1983 r. była prezesem Rady Zakładowej ZNP w Miastkowie, później – prezes Zarządu Oddziału. Następnie – sekretarz Zarządu Okręgu w Łomży, w latach 1986-2000 – prezes okręgu.  Po zmianie struktur związkowych – wiceprezes Okręgu Podlaskiego. Od listopada 1986 r. – członek Zarządu Głównego ZNP, w ostatnich trzech kadencjach – także członek prezydium ZG ZNP. Sekretarz Komisji Organizacyjnej. Powołała i ożywiła działalność SIP. Uczestniczyła w reaktywowaniu związku po stanie wojennym. W 1992 r. pracowała w zespole negocjacyjnym ZNP da. Układu zbiorowego pracy dla nauczycieli. Zapoczątkowała w 1999 r. tworzenie struktur międzygminnych – dwa oddziały powiatowe w Grajewie i Łomży. Od 2003 r. była członkiem Komisji Nagród przy MENiS. Przez jedną kadencję była radną WRN w Łomży. Współpracuje z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów. Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Za zasługi dla Województwa Łomżyńskiego”, Złotą Odznaką ZNP, medalem „Za Zasługi dla Związku Nauczycielstwa Polskiego”.