Niewiadomski Szczepan Zenon

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Niewiadomski Szczepan Zenon

Niewiadomski Szczepan Zenon – łomżyniak, zaangażowany w promocję łomżyńskich spraw w Olsztynie. Urodził się 26 grudnia 1938 roku. Dzieciństwo spędził w Łomży. Po ukończeniu szkoły podstawowej wyjechał do Olsztyna, gdzie podjął naukę w Technikum Samochodowym. Po uzyskaniu matury uczył się w Studium Nauczycielskim, które ukończył w 1961 roku i został skierowany do pracy w Liceum ogólnokształcącym Nr 2 w Olsztynie. Później studiował na Politechnice Warszawskiej, którą ukończył w 1968 roku. Pracował jako zastępca dyrektora Zasadniczej Szkoły Budowlanej, był również kierownikiem warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Energetyczno-Mechanicznych w Olsztynie. W 1973 r. podjął pracę w Wojewódzkim zakładzie Transportu i Maszyn Drogowych. Był zastępcą dyrektora ds. technicznych. Następnie w Grudziądzu był zastępcą dyrektora ds. eksploatacyjnych w Technicznym Przedsiębiorstwie Budownictwa Hydrotechnicznego „Energopol I”. Powrócił do Olsztyna na stanowisko starszego inspektora w gospodarce komunalnej i budownictwie Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Po likwidacji tego wydział powrócił do pracy dydaktycznej w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na stanowisko kierownika warsztatów szkolnych. Pracował tam do 2006 r., do momentu przejścia na emeryturę. Nadal społecznie pracuje w wielu organizacjach, m.in. W Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Budownictwa, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Medalem Za Zasługi dla LOK, odznaką Zasłużony dla Warmii i Mazur, medalem 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.