Trembiński Tadeusz

Trembiński Tadeusz (1904-2003) – zasłużony nauczyciel, autor Monografii Tajnej Organizacji Nauczycielskiej pow. łomżyńskiego. Szkołę średnią i Seminarium Nauczycielskie ukończył w Płocku, a studia historyczne w Warszawie. Prace pedagogiczną rozpoczynał w Lewlicach k. Płocka. Potem był kierownikiem szkoły w Odelsku i w Szumowie. Po wybuchu wojny i zajęciu terenów wschodnich przez wojska sowieckie, został aresztowany i przebywał w więzieniach w Śniadowie, Łomży i Białymstoku. Za „szpiegostwo” został skazany na 8 lat ciężkich robót na Syberii. Po pięciu latach pobytu, powrócił do kraju w 1944 r. wraz z I Armią Kościuszkowską. Po demobilizacji w 1945 r. odnalazł rodzinę i rozpoczął pracę pedagogiczną w Zambrowie, a od 1949 r. pracował w Łomży. Przez wiele lat był inspektorem Wydziału Oświaty. Należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Widział problemy nauczycieli i pomagał je rozwiązywać. Miał opinię szlachetnego i uczciwego człowieka.  Bardzo aktywnie włączył się do pracy w Sekcji Emerytów i Rencistów  przy Oddziale ZNP w Łomży.  Przez wiele lat był jej przewodniczącym. Zebranie materiałów i opracowanie Monografii tajnej Organizacji Nauczycielskiej w pow. łomżyńskim oraz „Martyrologia Nauczycieli byłego Powiatu Łomżyńskiego w okresie okupacji Niemieckiej w latach 1941-45” – to niepodważalne dzieła jego życia. Ta druga praca została opublikowana m.in. w roczniku „Ziemia Łomżyńska” Nr 8.  Uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zmarł w 2003 r. Spoczął na jednym z cmentarzy gdańskich.